Thursday, April 05, 2007

Quotes of the day

"Obat hati ada 5 perkaranya, yang pertama baca Qur'an dan maknannya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpulah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima dzikir malam lakukanlah."

-Islam-

No comments: